Ny_bruker

 

*

*

*

  
* denotes required fields.

Registrering av bruker

Du kan registrere en bruker og båt.

For få full funksjonalitet i kartet må du knytte en båt til brukeren din. Dette blir gjort automatisk om du fyller ut info om både bruker og båt ved registrering. Om du ikke fyller inn data for båt nå kan du likevel registrere båter du eier senere.

Etter registrering av båt i etterkant må du knytte den til din bruker. Dette skjer automatisk om du registrerer båt her. Se Help

Det er viktig å registrere korrekt epost. Dersom du mister passordet ditt brukes epost-adressen i gjenopprettelsesprosedyren. Passord lagres kryptert, og vi kan ikke finne igjen glemte passord.